Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHOVNÍ ŘÁD
 
1.Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního fondu a prostřednictvím MVS.
 
2.Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 1 měsíc.Pokud nežádá vypůjčený dokument jiný uživatel,je možné výpůjční lhůtu prodloužit.
 
3.Uživatelem knihovny se stává občan po vyplnění přihlášky a uhrazení ročního poplatku.Děti (do ukončení ZŠ) po předložení písemného souhlasu rodičů.
 
4.Při nedodržení výpůjční doby následují upomínky:
   1.upomínka                5 Kč
   2.upomínka               15 Kč
   3.upomínka               30 Kč
   doporučený dopis    50 Kč
 
5.Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.Případnou ztrátu či poškození je povinen ihned hlásit a pak uhradit podle pokynů knihovníka.
 
6.Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám,ručí za něj po celou dobu výpůjčky.Nesmí poškozovat čárový kód.
 
7.Ceník poplatků:
 děti (do 15let) 20 Kč
 ostatní              50 Kč
 
poškození čárového kódu   10 Kč
ztráta čtenářského průkazu 10 Kč
 
Tento knihovní řád je platný od 1.1.2003